Hjem - Lions Lystrup

Menu

Søg om støtte

Lidt retningslinjer for ansøgning om støttemidler (rammebevilling).
Alle ansøgninger skal kun tilgå præsidenten. Se hjemmesiden over bestyrelsen.Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse.
Søger man som gruppe eller forening:
Ansøgningsbeløb

En kort beskrivelse af hvad pengene skal bruges til - evt. et budget såfremt det indgår i en større sammenhæng, og gerne med en evt. tidsplan.

Hvis man har noget dokumentation vedr. aktivitet eller økonomi, så er det en god ide at vedhæfte kopi af dette. Der vil blive spurgt efter det.

Der fremsendes dokumentation (kopi af kvitteringer eller lignende) for at få udbetalt støtten. I nogle få tilfælde udbetaler vi støtten, hvorefter dokumentation tilsendes.

Oplysning om der er søgt støtte andre steder og hvor. I tilfælde af støtte flere steder fra, skal Lions Club Lystrup´s andel af evt. regnskabsmæssigt overskud fra aktiviteten tilbagebetales til clubben.

 

Bemærk venligst følgende:

  •  
  • Vi støtter ikke enkeltpersoner, da det kan have skattemæssige konsekvenser
  •  
  • Vi støtter ikke rejser, ekskursioner o.l., der har karakter af ”ferietur”
  •  
  • Vi giver ikke støtte til egentlig ”drift”, dvs. løn, honorar o.l.

Følg Lions